Muzeum

Od 14 grudnia 2013 roku w budynku hotelowym działa Muzeum Garnizonu i Ziemi Ostrowskiej gromadzące eksponaty i pamiątki związane z historią jednostek wojskowych stacjonujących na terenach znajdujących się w granicach dzisiejszego powiatu ostrowskiego, a także mówiace o dziejach Ziemi Ostrowskiej od Średniowiecza do chwili obecnej. Miejsce to jest warte odwiedzenia zarówno będąc tu przejazdem jak i pobycie kilkudniowym z noclegiem w Ostrowi Mazowieckiej - do czego szczególnie zachęcamy.

 

Tematyka zbiorów obejmuje między innymi:

- powstania narodowe ze szczególnym uwzględnieniem Powstania Styczniowego,

- oddziały rosyjskie mające tutaj swoje garnizony od połowy XIX wieku do I wojny światowej (głównie 23 Nizowski pp, 24 Symbirski pp i 6 Brygada Artylerii),

- oddziały polskie z okresu I wojny Światowej (5 pp Leg. i Polska Siła Zbrojna tzw. Polnische Wehrmacht), stacjonujące w koszarach w Komorowie w latach 1917 – 1918,

- jednostki Wojska Polskiego z okresu II Rzeczypospolitej związane z garnizonem ostrowskim: Szkoła Podchorążych Piechoty, 18 Pułk Artylerii Lekkiej, a także 7 pp Leg., 8 pp Leg., 9 pp Leg., 71 pp, 77 pp, 84 pp, 85 pp, 86 pp i 5 pułk strzelców podhalańskich,

- II wojna światowa i okupacja, w tym Obwód AK „Opocznik” i udział mieszkańców Ziemi Ostrowskiej w walkach na wszystkich frontach,

- antykomunistyczny ruch oporu i Żołnierze Wyklęci,

- jednostki Wojska Polskiego stacjonujące w koszarach w Komorowie w okresie powojennym.

 

Muzeum prowadzi także działalność propagującą historię ostrowskiego garnizonu i Ziemi Ostrowskiej poprzez:

- wystawy okolicznościowe,

- rekonstrukcje i plenerowe widowiska historyczne,

- lekcje historii ożywionej,

- wspieranie Grupy Rekonstrukcji Historycznych „Garnizon Ostrów”.

 

Wychodząc z założenia, że „cudze znać warto, a swoje obowiązek”, Muzeum proponuje ścieżki edukacyjne po muzealnej ekspozycji dedykowane głównie młodzieży szkolnej (ale nie tylko), a mające na celu propagowanie i upowszechnianie wiedzy o dziejach naszej Małej Ojczyzny,:

 

- Od Średniowiecza do wojen napoleońskich,

- „Poszli nasi w bój…” - powstania narodowe w XIX wieku,

- „Pod dwugłowym orłem” – carskie garnizony na Ziemi Ostrowskiej,

- I wojna światowa i odzyskanie niepodległości,

- „Słup granitowy Armii Polskiej” – Szkoła Podchorążych Piechoty w Komorowie,

- „Z ziemi włoskiej do Polski” – 18 Pułk Artylerii Lekkiej,

- Wrzesień 1939 na Ziemi Ostrowskiej,

- Pod dwiema okupacjami,

- Mieszkańcy Ziemi ostrowskiej na frontach II wojny światowej.

 

Wspólnie z Firmą Usługi Hotelowe „17”, Muzeum organizuje także wycieczki historyczno– turystyczne z przewodnikiem po Ziemi Ostrowskiej:

 

- „Szlakiem Prymasa Tysiąclecia”,

- „Leśne Echa” – wędrówki i rajdy śladami Powstania Styczniowego,

- Garnizon Ostrów Mazowiecka i okolice,

- „Wrześniowym Szlakiem „Osiemnastki” – walki 18 Pułku Artylerii Lekkiej w roku 1939,

- w przygotowaniu – Rajd po Linii Mołotowa (pozostałości sowieckich umocnień z lat 1939-1941 znajdujące się na terenie powiatu ostrowskiego).

 

  Muzeum zaprasza do stałej współpracy mającej na celu poszerzania naszej oferty oraz pomoc w gromadzeniu eksponatów. Apel ten kierujemy do stowarzyszeń, władz samorządowych, instytucji, szkół, a także do osób prywatnych, którym leży na sercu, aby lokalna historia i spuścizna naszych przodków nie uległy zapomnieniu.

  

  

 

 

Muzeum jest czynne od wtorku do piątku w godzinach 11.00 - 18.00 oraz w soboty i niedziele w godz. 10.00 – 15.00.

 

Ceny biletów:

- normalny – 10,-

- ulgowy – 8,- dla młodzieży szkolnej, studentów, emerytów, rencistów, gości hotelowych oraz dla grup zorganizowanych (powyżej 10 osób),

Dla grup powyżej 10 osób jest możliwość zwiedzania z przewodnikiem. Koszt usługi to 70zł.

 

 

 

 

Zurück »
Sonderangebote Aktuelles
Diese Webseite verwendet Cookies

Durch den Besuch akzeptieren Sie unsere Cookies Politik gemäß den Einstellungen Ihres Browsers.

OK, schließen